Zoeken
Perspectieven

Van beginner naar expert

Icon

Een leraar is nooit uitgeleerd. Of het nu gaat om je eigen vakgebied of om didactische vaardigheden: er valt genoeg te verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelen van lesmateriaal of een nieuwe leerlijn.

De internationale term hiervoor is teacher leadership. Dit leiderschap gaat over de invloed die leraren uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen.

Ontwikkelaar
Steeds meer scholen werken met leerdoelen. Op die scholen ontwikkelen leraren (een deel van) het leermateriaal zelf. Dit kan ook betekenen dat het lesmateriaal van verschillende vakken wordt gecombineerd. Dit maakt voor leraren hun vak vaak interessanter.

Eerstegraads
Als leraar met een tweedegraadsbevoegdheid kun je er natuurlijk ook voor kiezen om je ‘eerstegraads’ te gaan halen. Je verdiept daarmee je kennis van je vak en kunt bovendien alle klassen in het voortgezet onderwijs lesgeven. Daarmee wordt je loopbaan flexibeler.

Tips en handreikingen

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Handreikingen

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.