Zoeken
Perspectieven

Groei naar leiderschap

Icon

Docenten die zich meer willen ontwikkelen in leiderschap, kunnen binnen de school doorgroeien naar de functie van teamleider (afdelingsleider, coördinator jaarlaag, conrector, et cetera). Zij blijven daarnaast vaak lesgeven, maar kunnen ook stoppen met lesgeven en verder groeien als schoolleider.

Inductieprogramma’s
Teamleiders zijn vaak leraren die wilden doorgroeien binnen de school. Er is steeds meer aandacht voor de begeleiding van aspirant-teamleiders en beginnende teamleiders. Dit gebeurt door zgn. inductietrajecten en gerichte inwerkprogramma’s.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.