Zoeken
Perspectieven

Mijn bereik vergroten

Icon

Wel in de school werken, maar niet voor de klas? Misschien is een functie als intern begeleider iets voor jou. Je bereik als leraar vergroten kan ook in vakinhoudelijke verenigingen of netwerken. Of misschien neem je liever plaats in een examencommissie of wil je meewerken aan een nieuw curriculum?

Leerlingondersteuner
Als leerlingbegeleider (of intern begeleider/ondersteuningsbegeleider) ondersteun je leerlingen die meer zorg nodig hebben. Je leert daardoor hun omgeving beter kennen, en bent vaak meer dan een leraar of mentor in staat om passende oplossingen te vinden voor de problemen waar leerlingen mee worstelen. Je geeft soms advies bij persoonlijke problemen, maar ook bij schoolgerelateerde zaken.

Je werkt in de school, maar breidt tegelijkertijd ook buiten de school je netwerk uit. Een leerlingbegeleider is doorgaans een echte netwerker: je hebt veel contacten binnen de school, bijvoorbeeld met mentoren, leraren en een schoolpsycholoog. Maar ook buiten de school, met het samenwerkingsverband, maatschappelijk werk, de gemeente en jeugdzorg. Samen bouw je de ondersteuning voor de leerling op maat.

Vakverenigingen
Vakverenigingen richten zich op het bevorderen van de onderwijskwaliteit van specifieke vakken, door het delen van vakinhoudelijke en didactische kennis. Zij zijn ook gesprekspartners voor het ministerie van OCW als het gaat om examenregelingen en curriculumaanpassingen.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Onderhoud contacten met collega HR-professionals binnen andere scholen of besturen om inspiratie op te doen. Samenwerking met anderen kan bovendien helpen om ondersteuningstrajecten efficiënter te organiseren.

Zorg dat je goed zicht hebt op ondersteuningstrajecten die leraren kunnen helpen bij het verwerven van competenties die voor bepaalde rollen nodig zijn, zodat je leraren die een bepaalde rol ambiëren goed kunt adviseren.

Kijk hoe je leraren die geen duidelijk loopbaanbeeld hebben, maar wel het gevoel hebben vast te zitten, kunt ondersteunen door loopbaancoaching of een loopbaanorientatietraject te organiseren.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Kijk hoe je leraren die geen duidelijk loopbaanbeeld hebben, maar wel het gevoel hebben vast te zitten, kunt ondersteunen door loopbaancoaching of een loopbaanorientatietraject te organiseren.

Zorg dat je goed zicht hebt op ondersteuningstrajecten die leraren kunnen helpen bij het verwerven van competenties die voor bepaalde rollen nodig zijn, zodat je leraren die een bepaalde rol ambiëren goed kunt adviseren.