Zoeken
Perspectieven

Naar een flexibele loopbaan

Icon

Het lijkt misschien vanzelfsprekend om elk jaar opnieuw hetzelfde vak op dezelfde school te geven. Maar het kan ook anders. Heb je wel eens nagedacht over een tweede carrière, waarbij je bijvoorbeeld een eigen bedrijf combineert met een parttimefunctie in het onderwijs? Leraren die hun baan voor de klas combineren met een eigen bedrijf of een andere baan noemen we hybride docenten.

Tweede carrière
Ook een studie of een tweede vaste functie naast het leraarschap kan je werk een nieuwe impuls geven. Je kunt bijvoorbeeld een functie als onderzoeker of beleidsmedewerker combineren met het leraarschap. Een tweede baan vergt vaak wel wat afstemming met de school (denk aan vergaderingen en overleggen buiten lestijden), maar in veel gevallen zijn er genoeg mogelijkheden.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.