Zoeken

Rosanne Bakker

Rosanne Bakker is docent cultuur. Ze is tevens onderwijscoördinator atheneum-plus en projectleider van de doorlopende leerlijn kunst en cultuur.

Ik werk op het Harens Lyceum als docent cultuur. De afgelopen tien jaar heb ik zelf het onderwijs voor het vak vormgegeven. Dit vak is speciaal voor de atheneum-plus-afdeling, waar ik sinds vorig jaar onderwijscoördinator van ben. Ik ben als coördinator het aanspreekpunt voor leerlingen. Daarnaast ben ik voor Openbaar Onderwijs Groningen sinds 2,5 jaar projectleider van de doorlopende leerlijn kunst en cultuur, voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat is een fantastische uitdaging.

Passie
Ik ben in het onderwijs terechtgekomen omdat ik zelf de middelbare school niet als inspirerend heb ervaren. Ik heb gemist dat ik vanuit passie les kreeg en dacht: dat kan beter. Daarnaast heeft cultuur altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld.

Ik vind het enorm interessant om met jongeren te werken en om ze te zien groeien. Van gesprekken die ik heb met leerlingen in de klas kan ik genieten. Ik zie dat ze er iets van leren, daar word ik gewoon blij van. Elke dag ga ik met veel plezier naar mijn werk toe.

"De afgelopen tien jaar heb ik mijzelf als vakdocent steeds verder ontwikkeld. Veel meters maken, lessen ontwerpen."

Uitdaging
Toen ik op mijn 21ste klaar was met de docentopleiding beeldende kunst en vormgeving aan de kunstacademie, had ik behoefte aan meer theoretische uitdaging. Ik ben daarom begonnen aan de universitaire opleiding kunst, cultuur en media. De scriptie die ik daarvoor schreef, ging over cultureel bewustzijn, het onderwerp waar ik nu projectleider van ben.

De afgelopen tien jaar heb ik mijzelf als vakdocent steeds verder ontwikkeld. Veel meters maken, lessen ontwerpen. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat het mij wel goed afging. Ik kon toen deelnemen aan een persoonlijk leiderschapstraject. Van daaruit ben ik in het projectleiderschap gerold, ook omdat ik veel inhoudelijke kennis heb opgedaan over het theoretisch kader van cultuuronderwijs. Het project is volgend jaar afgerond.

Om binnen de school een uitdaging te hebben, heb ik gesolliciteerd op het onderwijscoördinatorschap. Als onderwijscoördinator maak ik samen met de mentoren en het docententeam de beste keuzes voor leerlingen. De kinderen op het atheneum-plus zijn slim, maar leren is voor hen niet altijd gemakkelijk. We kunnen leerlingen helpen door een mooie, uitdagende opleiding neer te zetten. Daar ga ik mij de komende jaren verder op focussen.

Vertrouwen
Meerdere mensen hebben mij de afgelopen jaren aan het denken gezet over mijn loopbaan. Het begon met de collega’s om mij heen. We geven elkaar vertrouwen, maar ook feedback op wat we doen. We helpen elkaar en geven elkaar tips en verbeterpunten.

Daarnaast heb ik altijd het vertrouwen gehad van mijn teamleider en ook van de rector. In de gesprekken met mijn teamleider is het helder geworden dat mijn talent ligt op het vakinhoudelijke gebied, maar óók op het gebied van leiderschap. Het is voor mij de uitdaging om te kijken hoe kan ik die twee werelden kan combineren.

Ik voel heel veel ruimte en tijd om mij te ontwikkelen. Ik merk dat er vertrouwen is. Dat is belangrijk, want dan voel je je goed en dan durf je. Het gesprek daarover is bij ons op school heel belangrijk. We hebben aan het begin van het jaar altijd een voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar weer. Daarin komt heel duidelijk ter sprake wat je nu doet, of je daar tevreden over bent en of je ontwikkelpunten voor jezelf ziet. Zelfs als je niet zo goed weet wát je wilt ontwikkelen, kun je bespreken dát je wilt ontwikkelen.

Kartrekker
Het goede moment om jezelf te ontwikkelen is natuurlijk afhankelijk van wie je bent en van je persoonlijke situatie. Ik ben binnen het team altijd een kartrekker geweest. Toen ik alleen docent was, was ik altijd al degene die het voortouw nam.

De doorlopende leerlijn is eigenlijk een reflectiemodel, een soort van vergrootglas waarmee je je onderwijs onder de loep kan nemen. Het stelt je vragen over wat je doet als docent. Past dat bij de leerlingen en bij de visie van de school? Dat is hartstikke interessant. Het geeft je inzichten in wat je eventueel kunt verbeteren. Daar ben ik altijd naar op zoek. Als docent, maar ook als persoon.

"Het gesprek over ontwikkeling is bij ons op school heel belangrijk. We hebben aan het begin van het jaar altijd een voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar weer."

Zoektocht
Ik ben heel erg blij met mijn baan. Voor mij is deze school altijd al een plek geweest waar ik mijzelf kan ontwikkelen. Zowel vakinhoudelijk als op het gebied van leiderschap. De komende jaren ga ik proberen die twee werelden verder met elkaar te combineren. Ik ga het avontuur aan en zie wel waar het schip strandt.