Zoeken
Perspectieven

Andere taken en rollen

Icon

Een school draait niet op leraren alleen. Om leerlingen het beste onderwijs te kunnen bieden, zijn ook mentoren, decanen en coaches nodig. Je kunt z’n functie combineren met het docentschap, maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment geen les meer geeft.

Mentor of decaan
Voor veel leraren is het mentoraat een eerste stap om zich breder in de school te oriënteren. Je hebt ook buiten de lessen van je eigen vak om contact met leerlingen. Als mentor verloopt ook het contact met de teamleider of afdelingsleider intensiever.

Als decaan begeleidt je leerlingen bij het maken van belangrijke keuzes in hun schoolloopbaan. Een decaan heeft veel contacten met leerlingen, maar meestal niet binnen reguliere lessen. Toch kun je een belangrijke rol spelen voor leerlingen op hun pad naar een vervolgopleiding.

Begeleider/coach
Begeleiders in de school richten zich op aanstaande leraren (als opleider), collega’s (als coach) of op ontwikkeling in school (als procesbegeleider). In al deze rollen leg je verbindingen tussen het leren van leerlingen en het leren van volwassen professionals.

Onderzoeksdocent
Sommige scholen hebben functies voor onderzoeksdocenten. Misschien heb je zelf een vraag die je zou willen onderzoeken, wellicht heeft de schoolleiding een opdracht die ze door een onderzoeksdocent in de school willen laten uitvoeren.

Medezeggenschapsraad
Leden van de medezeggenschapsraad hebben een belangrijke taak op school: zij vertegenwoordigen hun achterban in het overleg met de schoolleiding en het bestuur over het beleid van de school. Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.