Zoeken
Perspectieven

Switch van school en vak

Icon

Niets houdt je tegen om als leraar niet in één, maar in meerdere vakken les te geven. Of om te switchen van het vak dat je geeft. Het behalen van een nieuwe bevoegdheid kan je eigen ontwikkeling een nieuwe impuls geven. Ook een overstap naar een andere school kan een mooie nieuwe uitdaging zijn. Dat kan in het voortgezet onderwijs, maar ook het mbo of het primair onderwijs is wellicht een optie.

Tweede bevoegdheid
Lijkt het je leuk om meerdere vakken te combineren? Sommige combinaties liggen voor de hand, zoals natuur- en wiskunde, of geschiedenis en maatschappijleer. Maar ook andere combinaties kunnen jou als leraar meer uitdaging bieden, zoals bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding en wiskunde.

Andere school, ander type onderwijs
Een overstap naar een andere school kan ook een stimulans geven aan je ontwikkeling. Een brede scholengemeenschap heeft immers een andere dynamiek dan een categorale mavo. Of ben je nieuwsgierig of het basisonderwijs of het mbo iets voor je is? Als leraar is de overstap wellicht gemakkelijker dan je denkt. Zo mag je met een tweedegraads bevoegdheid onder bepaalde voorwaarden ook lesgeven op een basisschool.

Handreikingen en tips

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak een afspraak met de HR-adviseur bij jou op school. Misschien heb je gerichte vragen, maar sparren over een idee kan ook altijd.

Zoek online naar een persoonlijkheidstest. Deze kan je een beter inzicht geven in je kwaliteiten en in welke soort functies bij je passen.

Aarzel niet om je leidinggevende een directe vraag te stellen: wat kan er hier op school?

Zoek contact met een leraar van een andere school, bijvoorbeeld via social media. Wat is er anders op die school? Hoe kunnen leraren zich daar ontwikkelen?

Zie loopbaanontwikkeling als een cadeau voor jezelf. Vraag jezelf af: waar kan ik mezelf blij mee maken?

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Laat het jaarlijkse functioneringsgesprek niet alleen over taken gaan. Start zelf het gesprek over loopbaanontwikkeling van een leraar.

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.