Zoeken

Nursen Sert

Nursen Sert is hr-adviseur.

Ik ben hr-adviseur strategie en ontwikkeling bij Esprit Scholen in Amsterdam. Ik houd mij voornamelijk bezig met professionaliseringsactiviteiten die de ontwikkeling van medewerkers stimuleren en die gericht zijn op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Gericht ontwikkelen
Veel docenten staan niet alleen voor de klas, maar hebben daarnaast ook andere taken en rollen. Die maken het vak rijker, maar vragen ook om andere vaardigheden en competenties. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken, projectmatig werken, analyseren of communiceren.

Esprit Scholen bestaat uit veertien scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk om al onze docenten de ruimte en handvatten te geven voor loopbaanontwikkeling. De meerwaarde van het bieden van loopbaanperspectieven is dat docenten inzicht krijgen in hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij kunnen zich gerichter ontwikkelen. Voor de school is de meerwaarde dat duurzaam investeren in de ontwikkeling van de medewerkers bijdraagt aan de kwaliteit van de school. Als docenten zich ontwikkelen, ontwikkelt de school mee.

"Voor de school is de meerwaarde dat duurzaam investeren in de ontwikkeling van de medewerkers bijdraagt aan de kwaliteit van de school."

Dialoog
Om te kunnen groeien, moeten je kennis en vaardigheden ook groeien, aansluitend bij je ambities en wensen. Het is belangrijk dat docenten daarover in dialoog blijven met hun leidinggevenden. Dat zij actie ondernemen en vooral ook feedback vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar kan ik mij nog verder in ontwikkelen?

In zo’n ontwikkelingsgericht gesprek stelt de leidinggevende op een coachende wijze vragen over de loopbaanwensen, ambities en de behoeften van de medewerker. Wat wil je bereiken? Waar loop je tegenaan? Waar ben je naar op zoek? Je begeleidt de docent om de juiste stappen te nemen. Na zo’n gesprek kan een docent samen met hr de mogelijkheden onderzoeken. We kunnen kijken waar de kwaliteiten en uitdagingen zitten. En hr kan ook begeleiden bij een loopbaanoriëntatietraject.

Gesprekkencyclus
Professionalisering en loopbaanontwikkeling zijn onderdeel van de gesprekkencyclus. In zo’n gesprek bespreek je wat de doelen zijn van het jaar, hoe een medewerker daaraan kan bijdragen en waarin hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. Een loopbaanoriëntatiegesprek of een loopbaanontwikkelgesprek zou onderdeel moeten zijn van die gesprekkencyclus. Want dan bespreek je waar je tegenaan loopt, wat goed gaat en wat minder goed, en welke taken of rollen je zou willen hebben of vervullen.

Het aanvragen van een loopbaanoriëntatietraject is al vier jaar onderdeel van onze Esprit Academy. In dit programma krijgen docenten inzicht in hun loopbaan, ambities, wensen, kwaliteiten en ook uitdagingen. Het loopbaanplan is een houvast voor docenten om uit te kunnen stippelen waar ze naar toe willen werken. En om uit te vinden wat daarvoor nodig is en welke stappen zij kunnen nemen.

Variatie
Als je voor een schoolorganisatie werkt met meerdere scholen, kun je als docent ook samen met hr kijken wat de mogelijkheden zijn op andere scholen. Dat moet natuurlijk wel matchen met wensen en behoefte van een docent.

Je kunt als docent ook switchen tussen schoolsoorten, bijvoorbeeld van po naar vo of van mbo naar vo. Dat creëert variatie in je loopbaan. Je leert van verschillende organisatieculturen, structuren en leidinggevenden, maar ook hoe teams functioneren. Je ontdekt wat werkt en wat je prettig vindt, waardoor je meer de regie durft te nemen in je loopbaan.

"Als je voor een schoolorganisatie werkt met meerdere scholen, kun je als docent ook samen met hr kijken wat de mogelijkheden zijn op andere scholen."

Eigen pad
We willen allemaal dat een leraar lekker in zijn vel zit en met plezier werkt. Maar als je medewerkers stimuleert om te werken aan hun loopbaanontwikkeling, dan kunnen ze natuurlijk ook weggaan. Dat is niet erg. Het is goed dat mensen de regie nemen en hun eigen pad bewandelen. Zo ontstaan ook weer netwerken tussen docenten van verschillende scholen.

Door geen aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling houd je een docent misschien langer binnen, maar de vraag is voor hoe lang. Op de langere termijn loont het veel meer om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers.